Program

 Začátek Konec Účinkuje
13:00 13:40 x
14:00 14:50 x
15:20 16:20 x
17:00 17:50 x
18:30 19:30 x
20:00 21:00 x
21:40 23:00 x
23:30 0:40 x

Změna programu včetně časového harmonogramu vyhrazena.