Organizační řád festivalu (platí pro Hanácké Woodstock)

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost ve festivalovém areálu za škody způsobené na vnesených věcech, za zcizené vnesené věci ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 13-ti let je vstup do festivalového areálu (zóny se vstupným) povolen zdarma a současně pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně doprovázením přebírá osobní zodpovědnost.
 4. Do festivalového areálu (zóny se vstupným) je zakázáno vnášet jakékoliv skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a jiné kovové či dřevěné předměty a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 5. Do festivalového areálu (zóny se vstupným) je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 6. Focení je povoleno!
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, foto, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady a zakoupením vstupenky na festival dává návštěvník k tomuto svůj informovaný souhlas.
 8. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 9. Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 10. Za zakoupenou a pořadatelem znehodnocenou vstupenku obdrží návštěvník na vstupu do festivalového areálu účastnickou pásku na rukuse kterou bude možný volný pohyb i mimo festivalový areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty účastnické pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se ve festivalovém areálu bude nacházet osoba bez účastnické pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení umístěné viditelně na ruce po celou dobu konání festivalu a kdykoliv na požádání pořadatele ji tomuto ukázat!
 11. Sociální zařízení (WC, umyvadla) jsou umístěna ve dvorku západního křídla zámku Velká Bystřice vedle amfiteátru za zdí a jsou součástí veřejné zóny bez vstupného.
 12. Občerstvovací zóna – Bystřické pivní salon (nápoje, jídlo) bude umístěna na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici (kolem kašny) bezprostředně vedle amfiteátru za zdí a bude součástí veřejné zóny bez vstupného.
 13. Vstup do festivalového areálu bude umožněn v sobotu 3. 8. 2024 od 12:00 hodin, uzavření areálu, včetně občerstvovacích zón a veřejných WC nastane hodinu po skončení programu.
 14. Do festivalového areálu (do zóny se vstupným) je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 15. Zdravotní služba bude zajištěna 2 kvalifikovanými zdravotníky, dispečink zdravotní služby bude umístěn v pořadatelské zóně v organizačním štábu za podiem.
 16. V zóně se vstupenkou (v oploceném areálu) budou k dispozici stojany na uzamčení bicyklů, ovšem bez hlídání.
 17. Během akce může probíhat natáčení a fotografování z bezpilotního prostředku (tzv. „dronu“) v areálu amfiteátru Velké Bystřice. Bezpilotní prostředek se v žádném případě nebude pohybovat přímo nad lidmi, nicméně je nutné dodržovat tato bezpečnostní opatření:
  o    Při vzletu a přistání se nepohybovat v zóně vyhrazené pro vzlet a přistání bezpilotního prostředku. Tato zóna bude ohraničena páskou, případně organizátory seznámenými s bezpečnostními opatřeními.
  o    Během letu dbát pokynů pořadatelů, případně obsluhy bezpilotního prostředku. Tyto osoby budou vždy řádně označeny.
  o    Během letu nekomunikovat žádným způsobem s pilotem bezpilotního prostředku.
  o    Nesnažit se žádným způsobem ohrozit let bezpilotního prostředku.
  o    Každý vzlet bezpilotního prostředku bude vždy předem a dostatečně oznámen moderátorem akce.
  o    Bezpilotní prostředek, stejně jako jeho pilot, podléhá registraci na Úřadu pro civilní letectví České Republiky. Je označen volací značkou, pojištěn proti případným škodám a splňuje všechna bezpečnostní nařízení pro tento typ letadel.
  o    Ve volných chvílích vám bude samozřejmě pilot bezpilotního prostředku k dispozici pro Vaše případné dotazy.
  o    Důležité! Vstupem na akci (nasazením účastnické pásky na ruku) dává účastník souhlas s pořízením videa a fotografií jeho osoby výlučně pro potřeby propagace a stává se součástí předmětného provozu bezpilotního prostředku.

Užitečné informace:

 1. Parkování vozidel: je možno na 2 parkovištích vedle Hotelu Zámek na Zámeckém náměstí a dále pak podélným stáním na Pivovarské ulici za Zámeckým parkem.
 2. Připojení k internetu: WiFi připojení pro přístup na internet pomocí notebooků, netbooků, tabletů, mobilní telefonů a dalších zařízení s technologií WiFi je v amfiteátru k dispozici přes vysílače (SSID) „BYSTRICE-AMFITEATR“  a zdarma
 3. Ubytování
  Penzion Zámeček –Varna, Pivovarská 900, VB, tel.: 606 745 831
  e-mail: info@penzion-zamecek-varna.cz
  http://www.penzion-zamecek-varna.cz/ 
  Hotel Zámek, Zámecké náměstí 773, VB, : 585 351 451, 604 222 551
  e-mail: informace@hotel-zamek.cz
  www.zamekvelkabystrice.cz
  Penzion Morava, Týnecká 788, VB, provozní doba: Po-Ne 10-23, tel.: 603 811 722
  e-mail: http://www.penzion-morava-vb.cz
  Ravela ubytovna, Svésedlická 24, VB, tel.: 585 351 551
  e-mail: http://www.ravela.cz/
 4. Restaurace, pohostinství, cukrárna:
  o    Bystřické pivní salon na Zámeckém náměstí – základní studená i teplá jídla – kompletní sortiment teplých i studených nápojů
  o    Restaurace Zámek, Zámecké náměstí 773, VB
  Otevírací doba: Po – Ne: 10 – 20 hod.; tel.: 585 351 451, 775 611 165
  o    Pivovar TVARG, Pivovarská 899, VB – pivo, vlastní výroba tvarůžků, restaurace, zahrádka
  Otevírací doba: Čt: 14 – 21 hod., Pá: 14 – 22 hod., So: 11 – 22 hod., Ne: 11 – 20 hod.; tel.: 739 619 019   
  o    Pivnice Varna, Pivovarská 900, VB – venkovní posezení, gril, výčep
  Otevírací doba: Po – Pá: 16 – 22 hod., So – Ne: 11 – 22 hod.; tel.: 734 657 644
  o    Minipivovar Ničitel, Loučná 739, VB – venkovní posezení, gril, udírna, výčep
  Otevírací doba: Út – Čt: 11 – 21 hod., Pá: 15:30 – 19:30 hod. So: 14 – 22 hod., Ne: 14 – 20 hod.; tel.: 739 159 486   
  o    Pizza Ibiza, Týnecká 9, VB – pizza, nápoje vč. rozvozu
  Otevírací doba: Ne – Čt: 11 – 22 hod.; Pá – So: 11 – 23 hod.; tel. 608 202 425
  o    Kavárna na Zámeckém náměstí, Zámecké náměstí 141, VB  – kavárna, sendviče, polévky
  Otevírací doba: Po – zavřeno, Út – Pá 7 – 19 hod., So – 10 – 18 hod., Ne – 13 – 18 hod., tel.: 723 740 402
  o    Cukrárna Galerie, 8. května 73, VB – cukrárna, kavárna
  Otevírací doba: Po – Ne: 9 – 19 hod. tel. 603 811 721
  o    Sport Bar (SK Letná), Na Letné 766, VB – pivní speciality, výčep
  Otevírací doba: Po – Pá: 14 – 23 hod., So – Ne: 10 – 23 hod.; tel. 776 708 173
  o    Restaurace Mlýn, Mlýnská 53, VB – pivní speciality, výčep
  Otevírací doba: Út – zavřeno, Ne – Po, St – Čt: 13 – 22 hod., Pá – So 13 – 23 hod.; tel. 732 602 208, web: www.mlynvelkabystrice.cz
  o    Restaurace U Pekaře, 8. května 74, VB – hotová jídla, minutky, výčep
  Otevírací doba: Ne – Čt: 11 – 23 hod., Pá – So: 11 – 02 hod.; tel. 585 351 260
 5. Bankomat České spořitelny: Zámecké nám., hlavní ulice, budova Kulturního domu Nadační
 6. Informace o vlakových spojích ČD : 221 111 122
 7. Informace o autobusových spojích ARRIVA MORAVA, a.s. : 588 887 788, web: www.arriva-morava.cz
 8. Informace o autobusových spojích VOJTILA TRANS, s.r.o.: 725 696 979