Organizační řád festivalu

 

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů.
 4. Do areálu KD Nadační není dovoleno vnášet jakékoliv skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a jiné kovové či dřevěné předměty a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 5. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 6. Focení je povoleno.
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady a zakoupením vstupenky na festival dává k tomuto svůj informovaný souhlas. pokud tento souhlas zakoupením vstupenky nedává, musí o této skutečnosti informovat pořadatele akce.
 8. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 9. Návštěvníci akce musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 10. Za zakoupenou a pořadatelem znehodnocenou vstupenku obdrží návštěvník na vstupu do KD Nadační pásku na rukuse kterou bude možný volný pohyb i mimo KD Nadační a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se ve festivalovém areálu bude nacházet osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu a kdykoliv na požádání pořadatele ji tomuto ukázat!
 11. Sociální zařízení jsou umístěna uvnitř budovy KD Nadační.
 12. Vstup do KD Nadační, resp. na sál bude umožněn v sobotu 12.1.2019 od 18:00 hodin, uzavření KD Nadační – hodinu po skončení akce, včetně občerstvovacích zón a WC!
 13. Do KD Nadační je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.

 

Užitečné informace:

 1. Parkování vozidel: je možno na 2 parkovištích vedle Hotelu Zámek na Zámeckém náměstí a dále pak podélným stáním na Pivovarské ulici za Zámeckým parkem.
 2. Ubytování
  Penzion Zámeček –Varna, Pivovarská 900, VB, tel.: 606 745 831
  e-mail: info@penzion-zamecek-varna.cz
  http://www.penzion-zamecek-varna.cz/ 
  Hotel Zámek, Zámecké náměstí 773, VB, : 585 351 451, 604 222 551
  e-mail: informace@hotel-zamek.cz
  www.zamekvelkabystrice.cz
  Penzion Morava, Týnecká 788, VB, provozní doba: Po-Ne 10-23, tel.: 603 811 722
  e-mail: http://www.penzion-morava-vb.cz
  Ravela ubytovna, Svésedlická 24, VB, tel.: 585 351 551
  e-mail: http://www.ravela.cz/
 3. Bankomat České spořitelny: Zámecké nám., hlavní ulice, budova Kulturního domu Nadační
 4. Informace o vlakových spojích ČD, : 840 112 113
 5. Informace o autobusových spojích ARRIVA MORAVA, a.s., : 585 313 848, 597 827 140, web: www.arriva-morava.cz
 6. Informace o autobusových spojích Veolia Transport Morava a.s. Olomouc, : 585 313 917,   585 313 848