Organizační řád festivalu

…v úpravě
Organizační řád letního open-air festivalu
:

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené na věcech, za zcizené věci ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 13-ti let je vstup do festivalového areálu (zóny se vstupným) povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Do festivalového areálu (zóny se vstupným) je zakázáno vnášet jakékoliv skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a jiné kovové či dřevěné předměty a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 5. Do festivalového areálu (zóny se vstupným) je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 6. Focení je povoleno!
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, foto, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady a zakoupením vstupenky na festival dává návštěvník k tomuto svůj informovaný souhlas.
 8. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 9. Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 10. Za zakoupenou a pořadatelem znehodnocenou vstupenku obdrží návštěvník na vstupu do festivalového areálu pásku na rukuse kterou bude možný volný pohyb i mimo festivalový areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se ve festivalovém areálu bude nacházet osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení umístěné viditelně na ruce po celou dobu konání festivalu a kdykoliv na požádání pořadatele ji tomuto ukázat!
 11. Sociální zařízení (WC, umyvadla) jsou umístěna ve dvorku západního křídla zámku vedle amfiteátru za zdí a jsou součástí veřejné zóny bez vstupného.
 12. Občerstvovací zóna – Bystřické pivní salon (nápoje, jídlo) bude umístěna na Zámeckém náměstí (kolem kašny) bezprostředně vedle amfiteátru za zdí a bude součástí veřejné zóny bez vstupného.
 13. Vstup do festivalového areálu bude umožněn v sobotu 5.8.2017 od 12:00 hodin, uzavření areálu, včetně občerstvovacích zón a veřejných WC nastane hodinu po skončení programu.
 14. Do festivalového areálu (do zóny se vstupným) je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 15. Zdravotní služba bude zajištěna 2 zdravotníky o.p.s. Maltézská pomoc, dispečink zdravotní služby bude v organizačním štábu za podiem (přízemí růžové budovy)
 16. V zóně se vstupenkou (oploceném areálu) budou k dispozici stojany na zamčení bicyklů, ovšem bez osobního hlídání.
 17. Upozornění pro návštěvníky: během akce bude probíhat natáčení a fotografování z bezpilotního prostředku (tzv. „dronu“) v areálu amfiteátru Velké Bystřice. Bezpilotní prostředek se v žádném případě nebude pohybovat přímo nad lidmi, nicméně je nutné dodržovat tato bezpečnostní opatření: o    Při vzletu a přistání se nepohybovat v zóně vyhrazené pro vzlet a přistání bezpilotního prostředku. Tato zóna bude ohraničena páskou, případně organizátory seznámenými s bezpečnostními opatřeními. o    Během letu dbát pokynů pořadatelů, případně obsluhy bezpilotního prostředku. Tyto osoby budou vždy řádně označeny. o    Během letu nekomunikovat žádným způsobem s pilotem bezpilotního prostředku. o    Nesnažit se žádným způsobem ohrozit let bezpilotního prostředku. o    Každý vzlet bezpilotního prostředku bude vždy předem a dostatečně oznámen moderátorem akce. o    Bezpilotní prostředek, stejně jako jeho pilot, podléhá registraci na Úřadu pro civilní letectví České Republiky. Je označen volací značkou, pojištěn proti případným škodám a splňuje všechna bezpečnostní nařízení pro tento typ letadel. o    Ve volných chvílích vám bude samozřejmě pilot bezpilotního prostředku k dispozici pro Vaše případné dotazy. o    Důležité! Vstupem na akci (nasazením účastnické pásky na ruku) dává účastník souhlas s pořízením videa a fotografií jeho osoby výlučně pro potřeby propagace a stává se součástí předmětného provozu bezpilotního prostředku.

Užitečné informace:

 1. Parkování vozidel: je možno na 2 parkovištích vedle Hotelu Zámek na Zámeckém náměstí a dále pak podélným stáním na Pivovarské ulici za Zámeckým parkem.
 2. Připojení k internetu: WiFi připojení pro přístup na internet pomocí notebooků, netbooků, tabletů, mobilní telefonů a dalších zařízení s technologií WiFi je na: o    Zámeckém náměstí a v o    amfiteátru k dispozici přes vysílače (SSID) „BYSTRICE-NAMESTI“ a „BYSTRICE-AMFITEATR“ za jednorázovou úhradu 20,- Kč. Pro uživatele Bystřického internetu je přístup zdarma, přihlašovací údaje jsou totožné jako do Bystřického e-mailu, tj. jako login část adresy před zavináčem, heslo totožné s e-mailem.
 3. Ubytování: Penzion Zámeček –Varna, Pivovarská 900, VB, tel.: 606 745 831 e-mail: info@penzion-zamecek-varna.cz http://www.penzion-zamecek-varna.cz/  Hotel Zámek, Zámecké náměstí 773, VB, : 585 351 451, 604 222 551 e-mail: informace@hotel-zamek.cz cz Penzion Morava, Týnecká 788, VB, provozní doba: Po-Ne 10-23, tel.: 603 811 722 e-mail: http://www.penzion-morava-vb.cz Ravela ubytovna, Svésedlická 24, VB, tel.: 585 351 551 e-mail: http://www.ravela.cz/
 4. Restaurace, pohostinství, cukrárna: o    Bystřické pivní salon na Zámeckém náměstí – základní studená i teplá jídla – kompletní sortiment teplých i studených nápojů o    Pizzerie na faře, Křížkovského 38, VB – pizza, pivo, limonády Otevírací doba: Po – Čt: 11 – 22 hod.; Pá: 11 – 24 hod.; So: 13 – 24 hod.; Ne: 13 – 22 hod. tel.: 773 833 838, 737 318 060 o    Restaurace Zámek, Zámecké náměstí 773, VB – hotová jídla, minutky výčep Otevírací doba: Po – Ne: 7 – 22 hod. tel.: 585 351 451 o    Restaurace Varna, Pivovarská 900, VB – hotová jídla, minutky výčep Otevírací doba: Po – Čt: 11 – 21 hod., Pá – So: 11 – 22 hod., Ne: 11 – 20 hod. tel.: 606 745 831 o    Hostinec U Žaludů, ČSA 93, VB – hotová jídla, minutky výčep Otevírací doba: So – Čt: 11 – 21 hod., Pá: zavřeno tel.: 585 351 191 o    Restaurace U Zedníků, 8. května 73, VB – hotová jídla, minutky výčep Otevírací doba: Po – Pá: 8 – 24 hod., So: 11 – 01 hod., Ne: 12 – 21 hod. tel.: 603 811 722 o    Cukrárna Galerie, 8. května 73, VB – cukrárna, kavárna Otevírací doba: Po – Ne: 10 – 19 hod. tel. 603 811 720 o    Hostinec Na hřišti (SK Letná), Na Letné 766, VB – pivní speciality, výčep Otevírací doba: Po – Pá: 14:30 – 22 hod., So: 10 – 22 hod., Ne: 10 – 20 hod. tel. 603 877 908 o    Bistro Mlýn, Mlýnská 53, VB – pivní speciality, výčep Otevírací doba: Po – Ne: 13 – 23 hod. tel. 585 351 116 web: mlyn.ic.cz o    Hostinec Kovárna, 8. května 46, VB – výčep Otevírací doba: Po: zavřeno, Út – Pá: 11 – 22 hod., So: 13 – 22 hod., Ne: 11 – 22 hod. tel. 585 351 303 o    Restaurace – Hirsch, 8. května 74, VB – hotová jídla, minutky, výčep Otevírací doba: Po – Ne: 11 – 23 hod. tel. 585 352 121
 5. Bankomat České spořitelny: Zámecké nám., hlavní ulice, budova Kulturního domu Nadační
 6. Informace o vlakových spojích ČD: 840 112 113
 7. Informace o autobusových spojích Auta-busy Studený: 585 351 542 585 310 707, 602 552 282, web: auta-busy.com
 8. Informace o autobusových spojích Arriva Morava a.s. Olomouc: 585 313 848